KD, Midtgaard, H, Tilsted, Toft.JPG

Erhvervsklubben for Mors-Thy Håndbold

Velkommen i Erhvervsklubben for Mors-Thy Håndbold!

Formålet med foreningen er at fremme og styrke samarbejdet mellem erhvervslivet og elitehåndbold på Mors og i Thy, at yde økonomisk støtte primært til Mors-Thy Håndbold A/S’ elitearbejde og at danne netværk mellem medlemmerne af Erhvervsklubben.

Læs mere om medlemskabet under ”Bliv medlem”.