Victor og Svane.JPG (2)
Bette Balkan (4).jpg (2)

Bette Balkan afholder Generalforsamling

Bette Balkan Support inviterer alle til generalforsamling tirsdag den 20. august kl. 19.00 i HF Mors Klublokale. Vi håber på stort fremmøde, da vi har ledige pladser i bestyrelsen, som vi selvfølgelig skal have besat for, at fanklubben kan fortsætte.

Dagsordenen vil være som følger

 1. 1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Bestyrelsens beretning og klubbens virksomhed i det forløbne år
  4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  5. Godkendelse af kontingent
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg til bestyrelsen
  8. Valg til 1. og 2. suppleant til bestyrelsen
  9. Valg af 1 revisor
  10. EVT.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde skriftligt senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Kontakt Formand Jacb Mehl tlf. 6080 4133