Victor og Svane.JPG (2)
DR7A6035.JPG

Bette Balkan indkalder til Generalforsamling

Bette Balkan Support inviterer jer alle til generalforsamling torsdag d. 25. august kl. 19.00 i HF Mors Klublokale.

Dagsordenen vil være som følger:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning og klubbens virksomhed i det forløbne år
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen
                             a. På valg er:
                             Arne Glintborg Pedersen (Genopstiller)
                             Dean Petersen (Genopstiller ikke)
                             Jette Markmøller (Genopstiller)
7. Valg til 1. og 2. suppleant til bestyrelsen
                             a. Nicolaj Larsen
                             b. Knud Hansen
8. Valg af revisor
                             a. Lene Nørhave
9. Evt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde skriftligt senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

Vi glæder os til at se jer alle til en hyggelig aften, hvor vi som sædvanlig er vært ved en lille forfriskning.