Victor og Svane.JPG (2)
Bette Balkan.JPG (1) (1)

Bette Balkan Support afholder generalforsamling

Bette Balkan Support inviterer jer alle til generalforsamling torsdag den 27. august kl. 19.00 i HF Mors' Klublokale.

Dagsordenen vil være som følger:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning og klubbens virksomhed i det forløbne år
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
5. Godkendelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg til bestyrelsen
8. Valg til 1. og 2. suppleant til bestyrelsen
9. Valg af revisor
10. Evt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde skriftligt senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

Vi glæder os til at se jer alle til en hyggelig aften, hvor vi som sædvanlig er vært ved en lille forfriskning.