Victor og Svane.JPG (2)
DR7A9434.JPG

Bette Balkan Support Generalforsamling

Bette Balkan Support inviterer alle til generalforsamling torsdag den 24. august kl. 19.00 i HF Mors Klublokale, Spurvevej 2, 7900 Nykøbing Mors.

Dagsordenen vil være som følger:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning og klubbens virksomhed i det forløbne år
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen
a. På valg er:
Jacob Mehl
Else Mehl
Tina Saaby
Benjamin Henriksen
7. Valg til 1. og 2. suppleant til bestyrelsen:
a. Knud Hansen
b. Dean Petersen
8. Valg af revisor:
a. Lene Nørhave
9. Evt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde skriftligt senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

Vi glæder os til at se jer alle til en hyggelig aften, hvor vi som sædvanlig er vært ved en lille forfriskning.