Victor og Svane.JPG (2)
thumbnail

Covid-19 kan udfordre elitesporten - også Mors-Thy Håndbold

Elitesporten herunder elitehåndbolden i Danmark er lige nu under pres som følge af Covid-19. Ingen ved hvordan fremtiden ser ud, og på trods af kæmpe opbakning fra lokale sponsorer, vil ledelsen i Mors-Thy Håndbold fortsat have et skarpt øje til økonomien i klubben.

- Vores væsentligste indtægter er fra sponsorer og samarbejdspartnere og vi er dermed afhængige af den økonomiske situation i Thy og på Mors. Heldigvis har vi en fantastisk opbakning fra vores sponsorer. Ultimo juni 2020 var cirka 90% af kommende sæsons sponsoraftaler på plads.

Aftalen med hovedsponsor Thisted Forsikring er på plads for sæson 2020/21. Sparekassen Thy fortsætter som topsponsor i kommende sæson. Thy-Mors Energi er topsponsor de kommende to sæsoner. Det betyder, at omfanget af sponsorater i det kommende regnskabsår er lidt over sæsonen 2019/20. Den opbakning skylder vi sponsorerne stor tak for, sagde bestyrelsesformand Johs. Søndergaard, Mors-Thy Håndbold A/S på selskabets generalforsamling mandag aften i Sparekassen Thy Arena | Mors.

- Derfor fortsætter vi også med en stram budget- og likviditetsstyring i selskabet, hvor Økonomiudvalget på månedsbasis fortsat laver en løbende opfølgning. Dette giver et godt grundlag for rettidig indgriben og justering af omkostningsposter løbende, slog den afgående bestyrelsesformand fast.

Kæmpe opbakning afgørende
Bestyrelsen mærker en betydelig opbakning om Mors-Thy Håndbold som ”egnens sportslige fyrtårn”.

- Det mærker man også i Erhvervsklubben for Mors-Thy Håndbold. Det giver basis for, at der herfra kommer et stabilt stort tilskud til Mors-Thy Håndbold. Det gør, at vi kan opfylde budgettet selvom vi naturligvis er klar over, at Coronakrisen kan ødelægge meget, påpegede Johs. Søndergaard.

Han slog samtidigt fast, at Mors-Thy Håndbold mener, at spillertruppen, hvor der både er markante profiler og store talenter, har de kvaliteter og den bredde, der skal til for at nå den sportslige målsætning, der er at slutte blandt de otte bedste hold og dermed deltage i slutspillet.

Økonomisk set forventer Mors-Thy Håndbold et positivt resultat på omkring 50.000 kroner for den kommende sæson - alt afhængigt af hvordan Covid-19 udvikler sig.

Kassen stemmer i indeværende sæson
Johs. Søndergaard kunne samtidigt konkludere, at selskabet ikke har verserende sager, efter at der er indgået forlig med Spillerforeningen i juni måned.

Samtidigt kunne han præsentere et resultat på 261.000 kroner, som er særdeles tilfredsstillende. Indtægterne er stedet med 1.036.000 kroner og omkostningerne med 780.000 kroner i forhold til 2018/19.

- Sponsorindtægter (inkl. Erhvervsklubben) udgjorde ca. 70 % af de samlede indtægter. Der er i løbet af året afholdt forskellige events og støttearrangementer, som udgjorde ca. 8 % af de samlede indtægter. Entreindtægter og tilskud/TV-penge fra Divisionsforeningen udgjorde ca. 9 %. Lønkompensation og andre indtægter udgjorde ca. 13 %, sagde Johs. Søndergaard.

Flot sportslig sæson
På det sportslige var målsætningen en placering i Top10 og at spille med om slutspilspladserne.

- Det blev opfyldt, da holdet var placeret som nr. 8 i Grundspillet, da turneringen blev afbrudt efter Mors-Thy Håndbolds kamp i Aalborg den 11. marts 2020 på grund af Coronakrisen. 2. holdet sluttede igen i toppen af 2. divisionspuljen. Alle omkring ligaholdet og 2. division har ydet en kæmpe indsats, lød det fra Johs. Søndergaard.

Han takkede samtidigt publikum og Bette Balkan for en fantastisk opbakning.

- Der har været god publikumsopbakning, selvom de mange tv-kampe medfører, at der er færre fans med til holdenes udekampe. ”Bette Balkan” er undtagelsen og har igen denne sæson sørget for god stemning til kampene. Fantastisk opbakning fra ”Bette Balkan” til alle kampe, og det skal de have tak for, sluttede Johs. Søndergaard.

Michael Søndergaard, Anders K. Madsen, Lean Nyby og Klaus Poulsen var alle på valg og blev genvalgt til bestyrelsen. Lars Erik Nielsen blev nyvalgt i stedet for Johs. Søndergaard. Lars Erik Nielsen forventes konstitueret som ny formand for Mors-Thy Håndbold på det kommende bestyrelsesmøde.