Victor og Svane.JPG (2)
Kystlinje_med_logo.jpg

Danmarks rygrad fremfor ”Udkantsdanmark”

Ny undersøgelse kaster lys over, hvordan beboere i områder, der måske snarere burde betegnes som Danmarks rygrad, oplever deres egen tilværelse langt væk fra hovedstaden.

Fordommene er mange om det såkaldte »Udkantsdanmark«. Netop derfor satte Thisted Forsikring sig for at undersøge tingenes tilstand i de dele af landet, der ligger langt væk fra hovedstaden:

- Det er vores opfattelse, at mange uden for de større byer oplever, at deres lokalområde ofte bliver fremstillet negativt i både mediebilledet og i den politiske debat - og det kan have en afsmittende effekt på den kollektive opfattelse, siger administrerende direktør i Thisted Forsikring Dennis René Petersen.

- Det såkaldte »Udkantsdanmark« er jo tilsyneladende en hel række områder i særligt Jylland, hvor pessimismen hersker, og det generelt står skidt til. Hvis man skal tro medierne, er det små lokalsamfund, som folk ville flytte væk fra, hvis de altså ikke var stavnsbundne til deres ejendom i et område, hvor ingen åbenbart vil bo. Vi mener dog, at virkeligheden er en helt anden - og det har vi nu en undersøgelse, der kaster lys over, fortsætter han.

 

Danmarks rygrad

Undersøgelsen er foretaget blandt beboere i Thy og på Mors samt dele af Nord-, Midt- og Vestjylland, som alle er blevet stillet en række spørgsmål om dem selv, deres oplevelser og holdninger til deres lokalområde samt dets muligheder og begrænsninger. Alt sammen med henblik på at få et ordentligt indblik i, hvad folk tænker og synes om deres tilværelse i de områder, som ifølge Dennis René Petersen og Thisted Forsikring bør betegnes som værende Danmarks rygrad fremfor »Udkantsdanmark«:

- Vi ville undersøge, hvordan folk, der bor, lever og arbejder i Danmarks rygrad, oplever og opfatter deres egen tilværelse. Hersker der lokal stolthed, optimisme og sammenhold blandt folk - som vi i Thisted Forsikring oplever det - eller er de mange fordomme om »Udkantsdanmark« egentlig berettiget? Spørger Dennis René Petersen retorisk.

Resultaterne af undersøgelsen kom derfor heller ikke som den store overraskelse for den lokalt forankrede virksomhed. Således viste undersøgelsen blandt andet, at cirka syv ud af ti beboere i Danmarks rygrad, svarende til 69,4 %, er enten stolte eller meget stolte af deres lokalområde, mens næsten tre ud af fire, svarende til 73 %, også tror på et stærkt sammenhold. Derudover oplever kun lidt mere end hver tiende, svarende til 11,8 %, at blive mødt med skepsis i forhold til at udleve deres drømme.

- Resultaterne understøtter den virkelighed, vi oplever rundt omkring i de lokalsamfund, hvor størstedelen af vores kunder kommer fra. Der er både stolthed, glæde og virkelyst samt ikke mindst tillid og sammenhold blandt beboerne i Danmarks rygrad. Vi bakker hinanden op, simpelthen! Undersøgelsen viser også, at vi tilsyneladende kun bliver mere og mere stolte over vores lokalområde, jo ældre vi bliver, eftersom at 68,1 % af folk i alderen 35-49 år er stolte over lokalområdet, mens folk i aldersgruppen 65+ ligger på hele 77,2 %, forklarer Dennis René Petersen.

 

Omverdenen undres

Hvor langt størstedelen af beboerne i Danmarks rygrad finder glæde og stolthed ved deres lokalområde, oplever cirka hver fjerde, svarende til 24,1 %, samtidig også, at de føler sig nødsaget til at skulle forklare deres valg om at bo uden for de større byer. Og mere end hver sjette, svarende til 17,2 %, oplever, at blive stillet spørgsmål til deres stolthed over at bo i deres lokalområde.

- Det er både interessant, men samtidig også lidt skræmmende, at så forholdsvis mange beboere i lokalsamfundene bliver mødt af en skepsis og en undren fra folk uden for Danmarks rygrad. Det vidner måske desværre om, at fordommene og de negative forestillinger har rodfæstet sig hos mange danskere, siger Dennis René Petersen og fortsætter:

- Det tyder desuden også på, at jo længere vi kommer væk fra hovedstaden, desto mere oplever folk at blive mødt med undren fra omverdenen. Således viser tallene, at cirka hver tredje thy- og morsingbo føler sig nødsaget til at forklare, hvorfor de bor, hvor de gør, alt imens at mere end hver fjerde oplever at blive stillet direkte spørgsmål til deres stolthed. Det til trods for at der jo er vækst og optimisme i lokalområderne.

En anden tendens i undersøgelsen bør dog i endnu højere grad vække opsigt, mener Dennis René Petersen. Tallene afslører nemlig også, at det især er de voksne i aldersgruppen 35-49 år, der bliver mødt med undren udefra. Mere end hver tredje, svarende til 33,6 %, skal forklare, hvorfor de bor, hvor de gør. Og mere end hver femte, svarende til 22 %, skal forsvare, at de er stolte over det område, de bor i:

- Det er meget tankevækkende, og det bliver kun mere problematisk, når vi dykker længere ned i tallene. Det er nemlig især børnefamilier, som føler denne skepsis. Undersøgelsen viser, at mere end hver fjerde familie med børn i alderen nul til fem år bliver stillet spørgsmål til deres stolthed og føler, at de skal forklare sig. Det står dog værre til hos familierne med børn i alderen seks til 12 år. I dén gruppe føler knap hver tredje sig nødsaget til at forklare sit valg om at bo i Danmarks rygrad. Det er en udfordring, som vi skal tage alvorligt! Vi har jo brug for børnefamilierne til at holde liv i vores lokalsamfund. Forældrene leverer en vigtig arbejdskraft, mens den kommende generation fylder op i vores institutioner og foreninger, forklarer Dennis René Petersen.

En aktiv del af lokalsamfundet

Ifølge Dennis René Petersen har både borgere og virksomheder et medansvar for trivslen og stoltheden i lokalsamfundene. Et ansvar som han mener bliver løftet gennem det gode sammenhold og fællesskab, der kendetegner Danmarks rygrad:

- Vi sidder ikke og venter på, at København kommer og redder os. At have rygrad og tage ansvar er en del af selvforståelsen på disse kanter - og det bidrager helt sikkert også til den udprægede lokale stolthed, som hersker i Danmarks rygrad. Vores undersøgelse viser dog samtidig, at det kun er lidt over halvdelen, der ofte fortæller til omverdenen, at de er stolte over deres lokalområde. Det vidner måske også om, at vi her i Danmarks rygrad er et mere beskedent folkefærd. Men vi synes nu nok, at der er noget at være stolte af, slutter Dennis René Petersen.

Som virksomhed er Thisted Forsikring selv en aktiv del af lokalsamfundet. Dette kommer blandt andet til udtryk ved, at den kundeejede virksomhed årligt giver mere end tre millioner kroner til det lokale kulturliv.

Læs mere om Thisted Forsikring på: www.thistedforsikring.dk

Vi fra Danmarks Rygrad

Der er både stolthed, glæde og virkelyst samt ikke mindst tillid og sammenhold blandt beboerne i Danmarks rygrad. Vi bakker hinanden op, simpelthen!
Dennis René Petersen , Administrerende direktør , Thisted Forsikring