Victor og Svane.JPG (2)
FOTO- Kasper Glintborg_0-6.jpg

Generalforsamling i Bette Balkan Support

Bette Balkan Support inviterer jer alle til generalforsamling tirsdag den 31. august kl. 19.00 i HF Mors Klublokale.

Dagsordenen vil være som følger:
- Valg af dirigent
- Valg af stemmetællere
- Bestyrelsens beretning og klubbens virksomhed i det forløbne år
- Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
- Behandling af indkomne forslag
- Valg til bestyrelsen
     På valg er:
     Jacob Mehl (modtager genvalg)
     Else Mehl (modtager genvalg)
     Tina Såby (modtager genvalg)
     Henrik Nørgaard Jensen

- Valg til 1. og 2. suppleant til bestyrelsen
     Allan Nørhave
     Knud Hansen

- Valg af revisor

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde skriftligt senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen.
Vi glæder os til at se jer alle til en hyggelig aften, hvor vi som sædvanlig er vært ved en lille forfriskning.