Victor og Svane.JPG (2)
1.jpg

Mental optimering og personlig udvikling

Mors-Thy Håndbold har allieret sig med Michael Salmansen fra konsulentvirksomheden Innovation City A/S i Holstebro i et forsøg på at optimere spillernes kendskab til sig selv og hinanden. Inden sommerferien svarede spillerne på en række spørgsmål, ud fra hvilke Michael Salmansen efterfølgende udarbejdede personprofilanalyser til alle i spillertruppen. I dag var der så workshop med baggrund i analyserne og med følgende punkter som fokus:

1) Mental optimering
2) Udvikle sig som spiller, individ og teammedlem
3) Vide hvem man er, hvor man er henne, vide hvem de andre er, hvor de står og hvad de tænker

Michael Salmansen:

- Det er første gang jeg arbejder med elitesportsfolk, og jeg har været spændt på at se, om deres profiler er anderledes end i en almindelig virksomhed. Men der er ikke den store forskel - gruppen her adskiller sig ikke specielt, og er lige så forskellig og blandet som normen.

Spillerne var en smule tilbageholdende i starten, men de løsnede hurtigt op, og de fik snakket meget. Jeg synes, at det har været en god dag, og det er min fornemmelse, at de tager den nye viden til sig. Nu skal de arbejde videre med det for at holde det vedlige - i dag var fokus på holdet, og så følger vi op med enkeltvise samtaler, som mere er en slags coaching for den enkelte spiller ud fra dennes profilanalyse.

Søren Hansen:

- Ligesom Michael synes jeg, at det har været en god dag. Analyserne og workshoppen skal gerne give hver enkelt spiller bedre kendskab og forståelse af sig selv og af holdkammeraterne samt en forståelse af, at vi er forskellige. Det har været en god proces, hvor drengene åbnede sig for hinanden, og håbet er at det styrker den indbyrdes tillid og fællesskabsfølelsen på holdet.

For os trænere er det et fedt værktøj at have til rådighed. På denne måde bliver vi klogere på spillerne, og vi kommer helt sikkert til at bruge det ifht. eks. at sammensætte grupper, men også til at udfordre de forskellige typer. For spillerne er det et godt redskab ifht. personlig udvikling både som spiller og som menneske.