Victor og Svane.JPG (2)
thumbnail

Mors-Thy Håndbold har indgået forlig med Håndboldspillerforeningen

SKAT gennemførte i perioden 2014-2016 en omfattende skatteundersøgelse af danske professionelle sportsklubber.

På den baggrund har SKAT ikke villet godkende en række af Mors-Thy Håndbold A/S' indberetninger af medarbejderes kørselsgodtgørelser for perioden 2011-2016.

Mors-Thy Håndbold A/S indbragte sagen for Skatteankenævnet, men fik desværre ikke medhold. Skattesagen fik dog ikke økonomiske konsekvenser for klubben, idet Mors-Thy Håndbold A/S straks fulgte op med nye regler og procedurer.

Men det betød, at en række medarbejdere fik forhøjet skatteindbetalingerne for perioden 2011-2016, idet skattefrie kørselsgodtgørelser i flere tilfælde blev ændret til ligningsmæssige kørselsfradrag.

Håndboldspillerforeningen rejste efterfølgende krav over for Mors-Thy håndbold A/S om kompensation til disse medarbejdere.

Efter flere års forhandlinger har Håndboldspillerforeningen og Mors-Thy Håndbold A/S nu indgået et forlig i sagen. Hermed er den samlede ”skatte-sag” i Mors-Thy Håndbold A/S nu fuldkommen afsluttet.

Efter aftale med Håndboldspillerforeningen kan Mors-Thy Håndbold A/S ikke oplyse nærmere om forligets indhold.

- I perioden, hvor Mors-Thy Håndbold A/S forhandlede med Håndboldspillerforeningen, har vi arbejdet ud fra en langsigtet plan, som skulle sikre klubbens fremtidige eksistens, og med forliget er det nu lykkedes, siger Johannes Søndergaard, formand for Mors-Thy Håndbold A/S.

 Bestyrelsesformand Johannes Søndergaard er således meget tilfreds med, at der nu er ryddet op i denne gamle sag.

- Mors Thy Håndbold A/S har med ”Strategi 2020” omlagt organisation og styring, og konsolideret økonomien således, at klubben er gearet til de kommende års udfordringer, påpeger Johannes Søndergaard.

Mors-Thy Håndbold ser derfor med stor tilfredshed frem til en ny spændende håndboldsæson.