Victor og Svane.JPG (2)
thumbnail

Mors-Thy Håndbold er ikke medarrangør af open air koncert med Lars Lilholt Band

I en artikel i Morsø Folkeblad 28.11.2017 om Lars Lilholt Band open air koncert ved Sparekassen Thy Arena | Mors 31.8.2018 kan man få opfattelsen af, at Mors-Thy Håndbold a/s er medarrangør. Dette er ikke tilfældet.

Mors-Thy Håndbold a/s går principielt ikke ind i risikobetonede arrangementer af denne art. Det er derimod aftalt, at Mors-Thy Håndbold a/s deltager med arbejdskraft i forbindelse med arrangementet ved Sparekassen Thy Arena | Mors, som en indtægtsgivende eventaktivitet.