Victor og Svane.JPG (2)
Avis.jpg

Mors-Thy Håndbolds Profilavis 2021

Mors-Thy Håndbolds Profilavis 2021 er på gaden. Avisen er trykt i 56.000 eksemplarer og husstandsomdelt i Thy, på Mors og i Salling.

Har du ikke fået avisen i postkassen, kan du læse den her: https://www.e-pages.dk/nordjyskenet/1146/

God fornøjelse!