Victor og Svane.JPG (2)
thumbnail

Ny sportslig ledelse i Mors-Thy Håndbold

Mors-Thy Håndbold har indført en ny organisation i den sportslige sektor. Posten som sportschef/sportsdirektør nedlægges og erstattes af et sportsudvalg, der skal fungere som sparringspartner for den sportslige ledelse.

Det sker efter, at Mors-Thy Håndbold har evalueret dels det eksisterende sportsudvalg og hele strukturen i den sportslige ledelse. Det nye sportsudvalg får Hans Christian Andersen som formand. Han udtræder af Mors-Thy Håndbolds bestyrelse og bliver bindeleddet mellem truppen og den daglige ledelse og vil referere til Adm. direktør Hans Peter Jarl Madsen.

Slagskraftigt udvalg
Det nye udvalg får udover Hans Christian Andersen også Cheftræner Niels Agesen og Talent- & Udviklingschef Lars Svane Nielsen som medlemmer. Herudover vil Adm. direktør Hans Peter Jarl Madsen deltage i udvalgets møder efter behov. Udover de nævnte medlemmer, indkalder udvalget øvrige ressourcepersoner efter behov, ligesom udvalget serviceres af Mors-Thy Håndbolds administration.

- Vi ønsker at skabe et tydeligt, sportsligt ledelsesforum med optimal anvendelse af de forskellige, individuelle faglige og personlige kompetencer i ledelsen. Herudover skal udvalget sikre et ledelsesforum, der fremstår med koordinerede og klare holdninger i forhold til den sportslige organisation og Mors-Thy Håndbolds interessenter - med respekt for klubbens værdier. Endelig er det formålet at sikre den ledelsesmæssige forankring af sportsstrategien og talentudviklingsstrategien i den løbende drift og udvikling af Mors-Thy Håndbold, fortæller Hans Christian Andersen.

Klar opgavefordeling
Opgaven for sportsudvalget er klar. Den skal forestå ledelsen af den sportslige organisation, herunder have ansvar for udmøntning af sports- og talentudviklingsstrategierne samt ansvar for koordinationen med sportslige samarbejdspartnere.

- Vi skaber en tydelig sportslig ledelse i forhold til omverdenen, herunder også varetagelsen af en præcis sportslig kommunikation med pressen og anden profilering. Udvalget vil også have budgetansvar for den sportslige organisation og varetage den løbende KPI-rapportering til direktionen. Udvalget vil varetage personaleledelsen af den sportslige organisation for liga- og 2. divisionsholdet, siger Adm. direktør Hans Peter Jarl Madsen.

Det nye udvalg er allerede i gang med forberedelserne til den kommende sæson.