Victor og Svane.JPG (2)
MTH-Logo.gif

Stabilt år for Mors-Thy Håndbold A/S

Stor lokal opbakning er med til at skabe optimisme i Mors-Thy Håndbold

Formand Johs. Søndergaard kunne på sidste uges generalforsamling i Mors-Thy Håndbold A/S berette om en økonomisk stabil sæson 2018/19. Både indtægter og omkostninger var på niveau med sæson 2017/18 og dermed blev resultatet et lille overskud på kr. 5.494. Et resultat, som bestyrelsen under de givne omstændigheder, anser for at være tilfredsstillende.

På det sportslige var sæsonen udfordrende - nederlag i de første otte turneringskampe gav selvfølgelig et voldsomt pres både internt og eksternt; men med sammenhold, hårdt arbejde og godt humør sluttede Mors-Thy Håndbold på en 10. plads i grundspillet. 2. divisionsholdet sluttede på en flot 2. plads.  Talentarbejdet i moderklubberne og Sports College Mors har igen vist sit værd for Mors-Thy Håndbold.

Johs. Søndergaard takkede i sin beretning Mors-Thy Håndbolds samarbejdspartnere for godt og konstruktivt samarbejde. Der er grund til at være stolte over opbakningen til Erhvervsklubben og Bette Balkan - det ses ikke bedre ret mange steder i landet. Der var også stor tak til sponsorer, de to kommuner og alle de frivillige.

Johs. Søndergaard kunne orientere om. at skattesagen, som startede helt tilbage i 2014 nu var afsluttet med en henstilling til Mors-Thy Håndbold. Der er fortsat dialog med Spillerforeningen.

Af bestyrelsens ni medlemmer, er der fem valgte medlemmer, som er på valg hvert år, mens de fire øvrige medlemmer er udpeget af de to moderklubber. Johs. Søndergaard, Michael Søndergaard, Klaus Poulsen, Anders K. Madsen blev alle genvalgt. Per Fl. Laursen ønskede ikke genvalg - i stedet valgtes Lean Nyby.

Med hensyn til fremtiden kunne Johs. Søndergaard berette om en meget flot økonomisk opbakning fra sponsorerne; men der er altid plads/behov for flere sponsorater, da konkurrencen om at komme med i slutspillet skærpes år efter år. Antallet af flerårige sponsoraftaler er steget markant, hvilket giver bedre arbejdsro for Mors-Thy Håndbold. Der er indgået nye flerårige aftaler med bl.a. hovedsponsor Thisted Forsikring, topsponsor Sparekassen Thy og ny topsponsor Thy-Mors Energi.

Johs. Søndergaard sluttede sin beretning med, at MTH-Strategi 2020 skal have et serviceeftersyn og at fokus er på, at der skal points på tavlen.