Victor og Svane.JPG (2)
thumbnail

Erstatnings-vindernumre Mors-Thy Lotteriet

Erstatningsvindernumre Mors-Thy Lotteriet 2017                                                                                                      

          Sponsor                                         Gevinst                       Værdi                 Vindernr.

6        Thy Rock                             2-Dages Thy Rock billet 2017       650,-                   555

9        Købmand Svend O, Nykøbing       Købmandskurv                   500,-                   797

32      Dagli'Brugsen Durup                     Købmandskurv                    500,-                   770

36      Dagli'Brugsen Frøslev                   Købmandskurv                    500,-                   1135

38      Lokalbrugsen Thisted                    Købmandskurv                     500,-                   752

39      Lokalbrugsen Thisted                    Købmandskurv                     500,-                   472

45      Superbrugsen Glyngøre                Købmandskurv                     500,-                   2293

                                                                                                                   

Gevinsterne udleveres ved henvendelse til Jørgen Salomonsen tlf. 40 51 61 97                                                                                                

Er gevinsterne ikke afhentet senest den 9. juni 2017 tilfalder de ikke afhentede gevinster de arrangerende klubber.